DPF FILTER

Testni odklop/priklop DPF FILTRA.

Storitev ponujamo v namene preizkusa delovanja motorja pred vgradnjo novega DPF FAP filtra trdih delcev, saj bi z uporabo vozila brez predhodno tovarniško vgrajenega filtra trdih delcev lahko poslabšali okoljevarstvene lastnosti vozila.

Žal v Sloveniji ni institucije, katera bi lahko uradno izmerila realne vrednosti izpusta trdih delcev pri vozilih z dizelskim motorjem, da bi primerjali izmerjene vrednosti izpusta škodljivih emisij pri rabljenem vozilu po poteku garancijske dobe pred in po odstranitvi DPF filtra ter s tem potrdili oziroma ovrgli trditev, da z odstranitvijo filtra trdih delcev poslabšamo okoljevarstvene lastnosti vozila.

Po preizkusu je odstranjen DPF filter vedno potrebno zamenjati z novim in vozilo povrniti v originalno stanje. Z uporabo vozila brez predhodno tovarniško vgrajenega filtra trdih delcev bi lahko poslabšali okoljevarstvene lastnosti vozila.

Demos

Layout

Wide
Boxed