Zakon o temnenju stekel

navaja, da se na homologiranih oziroma posamično odobrenih vozilih lahko stekla naknadno zatemnijo do te mere, da je svetlobna prepustnost stekla skupaj z nalepljeno folijo najmanj:
– 75% za vetrobransko steklo
– 70% za prednja bočna stekla (pri vozniku in sovozniku – pred B stebričkom).
– neomejeno za B stebričkom ( Če so stekla na zadnji steni vozila zatemnjena tako, da prepuščajo manj kot 30% svetlobe, mora biti vozilo opremljeno z vzvratnimi ogledali na obeh straneh)
– za ozek pas na zgornjem robu vetrobranskega  stekla, ki je namenjen zaščiti pred soncem, to ne velja

Na vgrajeni foliji mora biti neizbrisna oznaka, s katero lahko dokažejo povezavo z izdanim dokumentom o predelavi. Stranka mora po tem posegu na pooblaščeno strokovno organizacijo za preglede predelanih vozil.

Zatemnitev stekel na vozilih pomeni predelavo vozila, ki pa mora biti v skladu z veljavnim Pravilnikom o zatemnjevanju vozil. Prav tako mora biti vozilo homologirano, preden se lahko da v promet.
V 82. Uradni list RS, št. 82/2007 z dne 10.09.2007 je bil objavljen nov pravilnik o zatemnjevanju stekel na vozilih:

P R A V I L N I K o zatemnjevanju stekel na vozilih

1. člen
Ta pravilnik ureja pogoje zatemnjevanja stekel na homologiranih oziroma posamično odobrenih vozilih.

2. člen
(1) Na homologiranih oziroma posamično odobrenih vozilih se lahko stekla naknadno zatemnijo do te mere, da je svetlobna prepustnost stekla skupaj z nalepljeno folijo najmanj:
– 75% za vetrobransko steklo in
– 70% za prednja bočna stekla (pri vozniku in sovozniku – pred B stebričkom).
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za ozek pas na zgornjem robu vetrobranskega stekla, ki je namenjen zaščiti pred soncem.

3. člen
Vgradnja zrcalnih folij na stekla vozil je prepovedana.

4. člen
Če so stekla na zadnji steni vozila zatemnjena tako, da prepuščajo manj kot 30% svetlobe, mora biti vozilo opremljeno z vzvratnimi ogledali na obeh straneh in napravo za zvočni znak pri vzvratni vožnji, kot jo določa 13. člen Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 – popr., 45/04 in 76/05 – ZDCOPMD).

5. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehajo uporabljati določbe prvega in drugega odstavka 12. člena Pravilnika o napravah in opremi vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 17/00, 33/00 – popr., 45/04 in 76/05 – ZDCOPMD).

6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-135/2007

Ljubljana, dne 28. avgusta 2007
EVA 2007-2411-0054
mag. Janez Božič l.r.
Minister za promet

 

POMEMBNO!!  SPREMEMBA PRAVILNIKA O ZATEMNEVANJU STEKEL NA VOZILIH!

V 70. Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11.07.2008 je bila objavljena sprememba Pravilnika o zatemnjevanju stekel:

Na podlagi drugega odstavka 214. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet

P R A V I L N I K o spremembi Pravilnika o zatemnjevanju stekel na vozilih

1. člen
V Pravilniku o zatemnjevanju stekel na vozilih (Uradni list RS, št. 82/07) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:

4. člen
Če so stekla na zadnji steni vozila zatemnjena tako, da prepuščajo manj kot 30% svetlobe, mora biti vozilo opremljeno z vzvratnimi ogledali na obeh straneh.

2. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-142/2008

Ljubljana, dne 20. junija 2008

EVA 2008-2411-0063
mag. Radovan Žerjav l.r.
Minister za promet

 

Demos

Layout

Wide
Boxed